Acerca da Asociación

Información

A Asociación de Comerciantes O Corazón de Meaño é unha organización formada por 64 socios.

Somos membros asociados do Consorcio do Comercio do Salnés e da Federación Galega do Comercio, coa que asinamos un convenio de colaboración para celebrar a Campaña de Verán e a de volta ao Cole, nas que se sortearán agasallos e unha viaxe ás Illas Canarias entre os clientes do comercio de Meaño.

Xunta directiva

Os estatutos regulan a composición e actividade da Asociación de Comerciantes O Corazón de Meaño mediante o funcionamento de determinados órganos:

 • A Asemblea Xeral: Órgano supremo de Goberno da Asociación.
 • Xunta Directiva: É o Órgano colexiado de normal goberno, xestión, administración, dirección e ademais do presidente conta cunha serie de vogais, formada polas seguintes persoas que a continuación relaciónanse:
  • Presidenta:
   Dña. Mª Rosario Camiña González
  • Vicepresidente:
   D. Gonzalo Lores Buezas
  • Tesoureiro:
   D. Guillermo García Barbeito
  • Secretaria:
   Dña. Parisina Pérez Vidal
  • Vogais:
   Dña. Cristina Rei Radio
   Dña. Marta Aragunde Conde

Logo da Xunta de Galicia